Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 01 2018

bolvaerk
15:58
2437 3ab3
Reposted fromStoneColdSober StoneColdSober viapralina pralina
bolvaerk
15:55
6876 b7db
...
Reposted fromblackismycolour blackismycolour viapralina pralina
15:55
9414 12be
Reposted fromgjfegjoeijge gjfegjoeijge viapralina pralina
bolvaerk
15:22
3652 866f
Reposted fromoiv13 oiv13 viadesperateee desperateee
bolvaerk
15:18
4284 78fc


american horror story

Reposted fromhtheory htheory viapralina pralina
bolvaerk
15:15
1174 b0e5 500
Reposted fromMatalisman Matalisman viapralina pralina
bolvaerk
15:11
9654 f291
tak naprawdę to myślę o Tobie zawsze...
Reposted fromblackismycolour blackismycolour viapralina pralina
bolvaerk
14:52
9357 5a91
Reposted fromimradioactive imradioactive viapralina pralina
bolvaerk
14:49
6512 5bda
Reposted fromtakiezycieeee takiezycieeee viapuremindx puremindx
bolvaerk
14:49
7249 c350 500
Reposted fromoiv13 oiv13 viapuremindx puremindx
bolvaerk
14:49
0132 3c79 500
bolvaerk
14:47
6756 cf1f 500
Reposted fromnadmiarweny nadmiarweny viapuremindx puremindx
bolvaerk
14:47
7382 c9e9
Reposted fromblackheartgirl blackheartgirl viapuremindx puremindx

November 22 2017

bolvaerk
20:20
bolvaerk
20:00
Wiem, że masz czasem obawy przed podjęciem ryzyka. Wszyscy je mamy. Pamiętaj jednak, że jeśli nie spróbujesz, to nigdy nie dowiesz się czy było warto.
— Rafał Wicijowski
Reposted fromnacpanaa nacpanaa
bolvaerk
20:00
Czasem wystarczy jedno słowo kogoś, kto w ciebie wierzy, by wrócić do świata.
— Alessandro D'Avenia
Reposted fromnacpanaa nacpanaa
bolvaerk
19:59
Mężczyzna, każdy mężczyzna, ma w sobie, nic o tym nie wiedząc, jakąś głęboko ukrytą moc, która budzi się w nim prędzej czy później, gdy spotka kogoś, o kim może powiedzieć: ta albo żadna.
— Vincent van Gogh
Reposted fromnacpanaa nacpanaa
bolvaerk
19:59
Kiedy byłem małym chłopcem, marzyłem o takiej dziewczynie jak ty. I później, latami. Próbowałem zmusić parę kobiet, by były tobą.
— Jacek Podsiadło
Reposted fromnacpanaa nacpanaa

November 14 2017

bolvaerk
22:14
Jestem kimś, kto umiera w środku, ale mimo to nadal ma trochę nadziei na coś niemożliwego.
— Nick Miller
22:13
Szkoda, że nie mogę spytać się samobójców czy było warto.
@lastdreams (via lastdreams)
Reposted fromdivi divi viadesperateee desperateee
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl